Sledite svojemu paketu na spletu
Obvestilo o nedelovnem dnevu
Obveščamo Vas, da je količina pošiljk za dostavo občutno povečana zaradi Črnega petka in začetka predbožične nakupovalne sezonev v novembru.
Vremenske razmere – lahko pride do težav pri prevzemu in dostavi pošiljk
Služba za stranke je tu, da strokovno odgovori na vsa vaša vprašanja
Customer support
Express One Slovenia si language icon Express One Slovenia en language icon
Customer support icon

Splošni pogoji poslovanja


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE EXPRESS ONE SI, D. O. O.

1.    člen
Naziv in sedež izvajalca drugih poštnih storitev, opis opravljene storitve in območja opravljanja storitev


1.1. Ti splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) veljajo za vse dejavnosti družbe Express One SI, druga poštna in kurirska dejavnost, d.o.o., s sedežem in poslovnim naslovom Pod Lipami 21, 1218 Komenda, matična številka 9101691000, davčna številka SI 30657008 (v nadaljevanju: »Express One SI«), v zvezi s sprejemom, prevzemom, razvrščanjem, posredovanjem, ravnanjem, transportom in dostavo pošiljk (v nadaljevanju: »druge poštne storitve«). V zvezi z drugimi poštnimi storitvami bo Express One SI zagotavljal tudi posebne dodatne storitve, ki imajo dodano vrednost, med katere na primer sodi dostava pošiljk s plačilom po povzetju, dostava pošiljk od osebe do osebe, dostava s potrdilom (odpremnica), dostava pošiljke ob točno določenem času, dodatno zavarovanje pošiljke, SMS in e-poštno obveščanje.


1.2.    Express One SI opravlja druge poštne storitve v domačem (tj. na celotnem območju Republike Slovenije) in mednarodnem poštnem prometu. Območje, kjer Express One SI zagotavlja mednarodne poštne storitve, je navedeno na spletni strani Express One SI (www.expressone.si).


1.3.    Če ima določen pojem ali izraz v teh Splošnih pogojih specifični pomen, imajo druge slovnične oblike zadevnega pojma ali izraza ta specifični pomen.


1.4.    Če Express One SI in pravna ali fizična oseba kot naročnik podpišeta pisno pogodbo o opravljanju storitev (v nadaljevanju: »pogodba«) in če taka pogodba določa, da so njeni splošni pogoji njen sestavni del, se ti Splošni pogoji uporabljajo samo v obsegu, ki ni v nasprotju z nobenim določilom takšne pogodbe. pogodba, ki je sklenjena z naročanjem katere koli storitve, ki jo Express One SI zagotavlja prek interneta, ne šteje za takšno pogodbo.


1.5.    Če Express One SI in pravna ali fizična oseba kot naročnik ne podpišeta pogodbe, se za razmerje med Express One SI in naročnikom uporabljajo samo določbe teh Splošnih pogojev. Za namene teh Splošnih pogojev je izraz »naročnik« pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitev kot pošiljatelj ali prejemnik.


2. člen
Express storitev v domačem poštnem prometu


2.1.    Express storitev je v okviru domačega poslovanja storitev, ki vključuje pošiljanje ene ali več pošiljk na isti naslov, pri čemer jih Express One SI praviloma dostavi v enem (1) delovnem dnevu od trenutka, ko je bila pošiljka sprejeta oziroma so bile pošiljke sprejete (pri čemer se za namene teh Splošnih pogojev šteje, da je delovni dan kateri koli dan razen sobote, nedelje ali dneva, ki se po slovenski zakonodaji šteje za državni praznik), razen v primerih, ko je treba pošiljko dostaviti na lokacijo, kamor je ni mogoče dostaviti v enem (1) delovnem dnevu od dneva sprejema pošiljke zaradi trenutnega dostavnega razporeda Express One SI. Prav tako obstaja izjema od dostave pošiljke v enem (1) delovnem dnevu od dneva sprejema tudi takrat, ko je treba preveliko ali masivno pošiljko dostaviti na lokacijo, kamor zaradi trenutnega dostavnega razporeda Express One SI pošiljke ni mogoče dostaviti v enem (1) delovnem dnevu od dneva sprejema, pri čemer bo v takem primeru rok za dostavo praviloma nastopil v petih (5) delovnih dneh od dneva sprejema.


2.2.    Pri pošiljanju pošiljk z Express storitvijo lahko naročnik izbira med:


a)    dostavo od vrat do vrat;
b)    dostavo iz Express One SI shop v Express One SI shop;
c)    dostavo od vrat v Express One SI shop;
d)    dostavo iz Express One SI shop do vrat;
e)    dostava v paketomat.


Izraz »od vrat« pomeni sprejem pošiljke Express One SI na navedenem naslovu pošiljatelja. Izraz »do vrat« pomeni dostavo pošiljke na navedeni naslov prejemnika. V primeru pošiljanja pošiljke od vrat do vrat je največja dimenzija najdaljše stranice pošiljke lahko 200 cm, vsota najdaljše stranice in obsega* pa ne sme biti večja od 3,60 m (*obseg = 2 višini × 2 širini).


Izraz »Express One SI shop« pomeni katero koli lokacijo (pisarna, kiosk, prostor, nepremičnina), ki je v trenutku pošiljanja pošiljke na seznamu »trgovin« Express One SI shop na spletni strani Express One SI ali v »aplikaciji« za pošiljanje pošiljk. Pri pošiljanju pošiljke iz ali v Express One SI shop lahko naročnik, ki ni sklenil pogodbe, pošlje pošiljko s sledečimi največjimi dimenzijami: 44 × 30 × 40 cm. Naročnik, ki je sklenil pogodbo, pa lahko v Express One SI shop pošlje pošiljko z naslednjimi maksimalnimi dimenzijami:


a)    vsota najdaljše stranice in obsega* ne sme biti večja od 2 m (*obseg = 2 višini × 2 širini);
b)    največja dolžina najdaljše stranice = 50 cm.


Ne glede na destinacijo in odpremno točko ter naravo naročnika lahko teža posamezne pošiljke znaša največ 31,5 kg. Pošiljke z dolžino najdaljše stranice več kot 100 cm in pošiljke, ki s svojo obliko in vsebino odstopajo od standardnih ali običajnih pošiljk, kot denimo okorne pošiljke, pošiljke v obliki stožca in/ali cilindra (na primer, vendar ne omejeno na: sodi, zaboji, gume, bobni), vse pošiljke, ki niso zapakirane v kartonski embalaži (na primer, vključno z vendar ne omejeno na: metle, lestve, tanke palice, različna orodja, izpušni lonci, lutke), in pošiljke, s katerimi ni mogoče varno rokovati na mobilnih tekočih trakovih v skladu s tehnološkim postopkom Express One SI, se označijo kot masivne ali prevelike pošiljke (v nadaljevanju: »masivna pošiljka« ali »prevelika pošiljka«), z obveznostjo doplačila za masivne pošiljke ali prevelike pošiljke v skladu s cenikom Express One SI. Masivna pošiljka ali prevelika pošiljka, za katero je treba plačati dodatno doplačilo za masivne pošiljke ali prevelike pošiljke, je tudi pošiljka, katere maksimalni seštevek dimenzij* presega 360 cm (*maksimalni seštevek dimenzij = maksimalna prostornina (maksimalna prostornina = 2 × višina + 2 × širina) + dolžina najdaljše stranice). Express One SI ima pravico zavrniti sprejem masivne ali prevelike pošiljke.


Izraz »paketomat« pomeni zabojnik za pakete, ki je na voljo na lokacijah, objavljenih na spletnem mestu Express One SI v času odpreme ali v aplikaciji za odpremo paketov prek paketomatov. Dostava v paketomat pomeni storitev, ki je uporabnikom na voljo 24 ur na dan, 7 dni na teden, rok za prevzem paketov pa so 3 delovni dnevi.


2.3. Potem ko Express One SI prevzame pošiljko od pošiljatelja, se takšna pošiljka izmeri (teža, dimenzije in prostornina) v skladu s tehnološkim postopkom Express One SI, te meritve pa Express One SI šteje kot natančne in resnične in kot take veljajo tudi za pošiljatelja.


2.4. Če pošiljatelj naroči sprejem katere koli Express pošiljke iz drugega odstavka tega člena in če ob poskusu sprejema s strani Express One SI takšna pošiljka ni pripravljena za sprejem, ima Express One SI pravico zaračunati doplačilo za neuspešen sprejem po ceniku Express One SI.


2.5. Ko je pošiljka dostavljena prejemniku, Express One SI ni dolžan počakati, da prejemnik preveri dostavljeno pošiljko. V primeru, kadar prejemnik pošiljke pogojuje prevzem takšne pošiljke s prisotnostjo Express One SI med pregledom, se šteje, da je prejemnik odklonil prevzem pošiljke, Express One SI pa bo pošiljko vrnil pošiljatelju. V izogib dvomu, v primeru, kadar Express One SI zaradi zgoraj navedenega razloga vrne pošiljko pošiljatelju, se šteje, da je Express One SI izvršil svojo storitev, kot je bila ta zahtevana s strani naročnika, pri čemer ima pravico zaračunati plačila po pogodbi.


2.6. Če Express One SI pošiljko izroči prejemniku, se šteje, da je prejemnik s podpisom dobavnice Express One SI potrdil prevzem pošiljke, pri čemer to pomeni, da je Express One SI izpolnil svojo obveznost v celoti in ima pravico naročniku zaračunati pogodbene stroške.


3. člen
Storitve v mednarodnem poštnem prometu


3.1. EU Express storitev je mednarodna storitev, ki vključuje pošiljanje pošiljk v države EU, pri čemer so države navedene na spletni strani Express One SI (www.expressone.si), s predvidenim, vendar ne zajamčenim, rokom dostave in največjo dovoljeno težo posamezne pošiljke do 31,5 kg. Zajamčeni rok dostave pošiljke je odvisen od države EU, v katero bo pošiljka dostavljena. Dostavni roki so navedeni na spletni strani Express One SI (www.expressone.si). EU Express storitev ne vključuje sprejemanja pošiljk iz tujine.


3.2. Eurodis storitev je mednarodna storitev, ki vključuje pošiljanje in sprejemanje pošiljk iz evropskih držav, ki so navedene na spletni strani Express One SI (www.expressone.si) s predvidenim, vendar ne zajamčenim, rokom dostave in največjo dovoljeno težo vsake pošiljke do 50 kg. Predvideni roki dostave so na voljo na spletni strani Express One SI (www.expressone.si). Ob predaji pošiljke lahko pošiljatelj od Express One SI zahteva, da se pošiljka dostavi prejemniku s predhodno zaračunanim celotnim zneskom plačila po povzetju, ki je zaračunan prejemniku v korist pošiljatelja pošiljke. Razpoložljivost te dodatne storitve je glede na destinacijo na voljo na spletni strani Express One SI (www.expressone.si).


4. člen
Postopek pakiranja, načini pakiranja, zavrnitev prevzema pošiljke


4.1. Pošiljatelj je dolžan vsako pošiljko zapakirati, da zaščiti njeno vrednost in prepreči poškodovanje pošiljke. Pri pakiranju pošiljke mora pošiljatelj posebej paziti na to, da embalaža in pošiljka ne povzročita škode na drugih pošiljkah, ki jih Express One SI sprejema/prevzema, prenaša in dostavlja, na objektih in opremi Express One SI, na sredstvih tretjih oseb, ki jih Express One SI poseduje, in da ne bi negativno vplivali na varnost in zdravje njenih zaposlenih in drugih oseb. Izbira embalažnega materiala in načina pakiranja mora ustrezati vsebini, vrsti, dimenzijam, teži in vrednosti pošiljke ter dolžini relacije, po kateri se bo pošiljka prenašala. Pošiljatelj je dolžan zagotoviti embalažo za pošiljko in je odgovoren tako za izbor kot tudi za način pakiranja (pri čemer mora ta biti v skladu s pravili, ki so določena v the Splošnih pogojih).


4.2. Pošiljatelj mora zapakirati kozarce in druge zelo občutljive in krhke predmete posamično v trdno škatlo, napolnjeno z ustreznim zaščitnim materialom (papir, stiropor, pena ali podobno). V tem primeru mora pošiljatelj na pošiljki navesti, da je njena vsebina steklena, zelo občutljiva oziroma krhka.


4.3. Tekočine in topne snovi mora pošiljatelj zapečatiti v zaprti posodi ali kateri koli drugi neprepustni embalaži (prva embalaža). Zapečateno posodo ali drugo neprepustno embalažo je treba zaviti v material, ki lahko absorbira tekočine, v kolikor bi posoda ali embalaža, ki vsebuje tekočo ali topno snov, počila oziroma popustila. Nazadnje mora pošiljatelj tako pošiljko odložiti tudi v trdno škatlo (druga embalaža).


4.4. Express One SI ima pravico zavrniti pošiljko v katerem koli od naslednjih primerov: 


a)    če Express One SI meni, da pošiljka ni zavita na način, kot je ta predpisan v teh Splošnih pogojih; 
b)    če pošiljka ni naslovljena na način, kot je ta predpisan v teh Splošnih pogojih; 
c)    če transportna dokumentacija manjka ali je nepopolna, nečitljiva, poškodovana ali neuporabna na kakršen koli drug način; 
d)    če se Express One SI po lastni presoji odloči, da ne more prenesti in dostaviti pošiljke; 
e)    če Express One SI meni, da lahko s prevzemom pošiljke ogrozi svoje poslovanje, življenje in/ali zdravje svojih zaposlenih ali tretjih oseb ali povzroči škodo na svoji lastnini ali premoženju tretjih oseb; 
f)    če pošiljka vsebuje prepovedano vsebino ali drugo nevarno blago; 
g)    če je pošiljka na paleti; 
h)    če ima pošiljka dolge ostre dele, ki štrlijo; in
i)    če v trenutku prejema zahteve obstaja zapadla in neplačana terjatev Express One SI do naročnika za katero koli storitev, ki jo zagotavlja Express One SI.


4.5. Express One SI ne odgovarja za škodo, ki je bila povzročena na pošiljki in/ali njeni vsebini, ker pošiljatelj pri pakiranju ni uporabil ustreznega materiala ali ker pošiljatelj ni upošteval navodil za pakiranje, ki so navedena v teh Splošnih pogojih. V izogib dvomu dejstvo, da je Express One SI prevzel pošiljko za prevoz in dostavo, ne pomeni, da je pošiljatelj pošiljko zapakiral v skladu z določili teh Splošnih pogojev.


4.6. V skladu s pogodbo lahko pošiljatelj naroči prevzem katere koli Express pošiljke iz člena 2.2. teh Splošnih pogojev na naslovu ali na drugih naslovih pošiljateljev, ki so navedeni v pogodbi o sodelovanju ali v operativnem programu Express One SI, pri čemer si v tem primeru Express One SI pridržuje pravico, da zaračuna plačilo za prevzem pošiljk na nadomestnem naslovu po ceniku Express One SI.


4.7. Za vse pošiljke se zaračunajo plačila za prevzem in cestnine v skladu s cenikom Express One SI.


5. člen
Prepovedana vsebina v pošiljki, ravnanje s pošiljko, ki vsebuje prepovedano vsebino


5.1. Za namene teh Splošnih pogojev »prepovedana vsebina« pomeni žive živali, pokvarljivo ali lahko pokvarljivo blago, radioaktivne, eksplozivne in lahko vnetljive predmete ali druge nevarne snovi, kot so prepovedane kemikalije, zlato, srebro, dragi kamni ali druge dragocene surovine, vrednostni papirji in druge listine z denarno vrednostjo, strelno orožje (celo ali po delih) in drugo orožje, strelivo ali kateri koli drug predmet, katerega sprejem ali kateri koli drug postopek med opravljanjem storitev je povezan z nevarnostjo za druge pošiljke, poštne pošiljke, opremo in prevozna sredstev ali življenja in zdravje ljudi, spolno integriteto, gospodarstvo, javni red in mir, ter človeški ali živalski ostanki, prepovedane droge (razen če sta pošiljatelj in prejemnik po zakonu pooblaščena za prevoz ali uporabo drog) in drugi predmeti, katerih prevoz je prepovedan po predpisih Republike Slovenije ali po odločbi katerega koli državnega organa ali organizacije. Express One SI ne bo sprejel pošiljke, ki vsebuje kakršno koli prepovedano vsebino.

5.2. Če obstaja sum, da je v pošiljki prepovedana vsebina, Express One SI zavrne prevzem takšne pošiljke za prevoz, ali, če je takšna pošiljka že prevzeta za prevoz, se ta ne dostavi naslovniku. Takšno pošiljko je treba hraniti na varnem mestu, stran od zaposlenih in preprečiti vsakršno poseganje v pošiljko. Express One SI nemudoma pokliče številko za klice v sili »112« ali policijo na številko »113«, ki bodo nadalje ustrezno ukrepali. 


5.3. Če pošiljke ni mogoče izročiti prejemniku ali vrniti pošiljatelju, Express One SI o pošiljki naredi uradni zaznamek in hrani pošiljko eno leto od dneva, ko je bil uradni zaznamek ustvarjen. V zvezi s takšnimi pošiljkami Express One SI vodi evidenco. Po izteku enoletnega roka Express One SI takšno pošiljko zaprto komisijsko uniči.


6. člen
Naslavljanje pošiljk in transportna dokumentacija


6.1. Pošiljatelj lahko pošiljko naslovi bodisi ročno (z vpisom potrebnih podatkov na obrazcih »prevzemni list« in »obvestilo«) ali elektronsko (s tiskanjem potrebnih podatkov s posebnim računalniškim programom, ki ga za pošiljatelja zagotovi Express One SI (v nadaljevanju: »aplikacija«)). Obrazca prevzemni list in obvestilo sta dostopna na spletni strani Express One SI (www.expressone.si).


6.2. Če pošiljatelj ni podpisal pogodbe z Express One SI, prevzemni list in obvestilo izpolni uslužbenec Express One SI po sprejemu pošiljateljeve pošiljke in na podlagi informacij, ki jih ob tej priložnosti prejme od tega pošiljatelja. Verodostojnost in točnost podatkov na prevzemnem listu je potrjena s podpisom osebe, ki Express One SI preda pošiljko. Da bi preprečili morebitne nejasnosti, se šteje, da je oseba, ki Express One SI preda pošiljko v prevoz, pooblaščena, da takšno pošiljko izroči v imenu pošiljatelja.


6.3. Za namen teh Splošnih pogojev izraz »spremna dokumentacija« pomeni prevzemni list, obvestilo, odpremnica in dobavnica. Prevzemni list in obvestilo sta obrazca, ki ju ročno ali elektronsko izpolni bodisi pošiljatelj (če je pošiljatelj podpisal pogodbo z Express One SI) bodisi uslužbenec Express One SI ob sprejemu pošiljke od pošiljatelja (če pošiljatelj ni podpisal pogodbe z Express One SI). Pošiljatelj oziroma uslužbenec Express One SI ob sprejemu pošiljke podpiše prevzemni list v dveh (2) izvodih. En izvod prevzemnega lista ostane pri pošiljatelju kot dokazilo, da je pošiljko izročil Express One SI; drugi izvod ostane pri Express One SI. Obvestilo je obrazec, ki je priložen pošiljki. Podatki na prevzemnem listu morajo biti enaki podatkom na obvestilu. Obvestilo mora vsebovati tudi tri (3) enake črtne kode, od katerih sta dve samolepilni, pri čemer je ena priložena kopiji prevzemnega lista pošiljatelja, druga pa kopiji prevzemnega lista Express One SI. Odpremnica je dokument pošiljatelja, ki ga lahko pošiljatelj pošlje (izključno na način, ki ga predpisuje Express One SI) skupaj s pošiljko. Ob izročitvi pošiljke prejemniku prejemnik podpiše odpremnico, ki se nato vrne pošiljatelju in služi kot dokaz, da je prejemnik pošiljko prevzel. Storitev vračila odpremnice lahko uporablja samo pošiljatelj, ki se je za takšno storitev dogovoril pri Express One SI. Dobavnica je obrazec, ki ga prejemnik podpiše in ki služi Express One SI kot dokaz, da je prejemnik pošiljko prevzel.


6.4. Pošiljatelj je odgovoren za to, da so vsi podatki, dodatne storitve in podatki, ki jih pošiljatelj objavi na prevzemnem listu in obvestilu, jasno označeni in navedeni, da lahko Express One SI opravlja svoje storitve v skladu z zgoraj navedenim. Če takšne informacije niso predložene ali so nepopolne (na primer, vendar ne omejeno na: zahtevano vračilo odpremnice in koliko jih je treba vrniti itd.), Express One SI vedno ravna v skladu z informacijami, ki so na voljo v trenutku dostave in ne odgovarja za kakršno koli neizvedbo, v celoti ali v delu, glede kakršnih koli dodatnih storitev in glede česar koli drugega v zvezi z njimi.


7. člen
Uporaba aplikacije za tiskanje prevzemnega lista in obvestila


7.1. Podatki o prevzemnem listu in obvestilu, natisnjeni z uporabo aplikacije, so v dveh delih: (a) prevzemni list in obvestilo, ki sta natisnjena z aplikacijo, in (b) nabor podatkov v obliki datoteke, ki je bila ustvarjena z uporabo aplikacije.


7.2. Ob predaji pošiljke Express One SI bo pošiljatelj pošiljki priložil elektronsko izpolnjen prevzemni list in pošiljko, ki je označena z elektronsko izpolnjenim obvestilom. Poleg tega mora pošiljatelj (najpozneje do trenutka dostave pošiljke družbi Express One SI) poslati elektronske podatke o pošiljkah, ki so bile poslane Express One SI, pri čemer morajo biti ti podatki v obliki datoteke, ki je ustvarjene z uporabo aplikacije. Pošiljatelj pošlje datoteke družbi Express One SI na način, ki je določen v dokumentaciji za uporabo aplikacije. Express One SI objavi navodila za uporabo aplikacije na svoji spletni strani: www.expressone.si.


7.3. Pošiljatelj je odgovoren za to, da so podatki, poslani Express One SI v obliki datoteke, enaki podatkom na elektronsko izpolnjenem prevzemnem listu in obvestilu. Če takšni podatki niso enaki, bo Express One SI vedno postopal v skladu s podatki, ki so vsebovani v datoteki.


7.4. Express One SI bo prevzel pošiljko tudi takrat, (a) ko pošiljatelj ne bo predložil datoteke Express One SI pred oddajo pošiljke v prevoz, kakor tudi v primeru, (b) ko bo datoteka ročno spremenjena pred predajo Express One SI ali, (c) ko bo vsebovala nepopolne ali nečitljive podatke oziroma (d) ko ne bo uporabna/bo poškodovana v trenutku, ko jo Express One SI sprejme zaradi katerega koli drugega razloga, glede katerega Express One SI ne odgovarja.


7.5. Če Express One SI sprejme pošiljko in nastopi kateri koli izmed naslednjih primerov:


a)    pošiljatelj pred izročitvijo pošiljke v prevoz Express One SI ne izroči datoteke;
b)    pošiljatelj ročno spremeni datoteko, preden jo pošlje Express One SI;
c)    datoteka ni uporabna/je poškodovana v trenutku, ko jo Express One SI sprejme, zaradi katerega koli drugega razloga, za katerega Express One SI ne odgovarja;
d)    datoteka vsebuje nepopolne ali nečitljive podatke;


7.4. Express One SI opravlja storitev izključno na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga v danem trenutku. Poleg tega ima Express One SI v primeru opravljanja storitev v katerem koli od prej navedenih primerov pravico, da svoje storitve zaračuna na podlagi veljavnih cen za opravljene storitve oziroma za storitve, ki so bile opravljene v zvezi s podatki, ki so bili Express One SI na voljo v danem trenutku.


7.6. Če nastopi kateri koli izmed primerov, ki so opisani v petem odstavku tega člena, Express One SI ne odgovarja pošiljatelju in/ali prejemniku za:


a)    prekoračitev zagotovljenega roka za prevoz in dostavo pošiljke;
b)    neizvedbo storitve, ki jo naročnik zahteva od Express One SI;
c)    neizplačilo zneska plačila po povzetju, če je pošiljatelj poslal pošiljko s plačilom po povzetju;
d)    situacijo, ko pošiljatelju ni bila vrnjena odpremnica, kadar je pošiljatelj pošiljki odpremnico priložil;
e)    kakršno koli obliko škode (običajna škoda, izguba koristi, nematerialna škoda ali katera koli druga oblika posredne, posledične ali nenamerne škode), ki jo je povzročil pošiljatelj in/ali prejemnik iz katerega koli razloga iz točk (a) do (d).


7.7. Popravljanje podatkov na prevzemnih listih in obvestilih je dovoljeno samo z uporabo aplikacije in tiskanjem novega prevzemnega lista in obvestila. Ročni popravek podatkov na prevzemnem listu in obvestilu, ki sta bila natisnjena z aplikacijo, ni dovoljen. V primerih, kadar pošiljatelj ročno popravi podatke na prevzemnem listu in obvestilu, ki sta bila natisnjena z uporabo aplikacije, takšnih sprememb Express One SI ne bo upošteval in bo svojo storitev opravljal izključno v skladu s podatki v obliki datoteke.


8. člen
Uporaba drugih elektronskih tehnologij pri prevozu pošiljk


8.1. Pošiljatelj lahko Express One SI predloži pošiljko, ki ne vsebuje prevzemnega lista in obvestila, Express One SI pa nato uporabi črtne kode iz pošiljateljeve dokumentacije, da opravi svojo storitev s posebno elektronsko izmenjavo podatkov med pošiljateljem in Express One SI. Tehnična in tehnološka sredstva ter pravila in postopek elektronske izmenjave podatkov brez uporabe prevzemnega lista in obvestila se urejajo s posebno pogodbo, ki jo podpišeta pošiljatelj in Express One SI.


8.2. Storitev elektronske izmenjave podatkov in sprejem pošiljk s črtnimi kodami, ki jih ustvari pošiljatelj, mora biti dogovorjena med Express One SI in pošiljateljem. Da bi se izognili kakršnemu koli dvomu in če je zgoraj omenjena storitev sklenjena med Express One SI in pošiljateljem, je pošiljatelj odgovoren za točnost elektronskih podatkov, ki jih je treba zagotoviti Express One SI. V primeru neskladja med elektronskimi podatki, ki so zagotovljeni Express One SI, in podatki, ki so navedeni v dokumentaciji pošiljatelja, Express One SI določi samo elektronske podatke, ki so bili Express One SI zagotovljeni, kot točne in končne za izvedbo storitve.


8.3. V primerih, kadar Express One SI:


a)  pred sprejemom pošiljke ne prejme elektronskih podatkov; ali
b)  prejme elektronske podatke pred sprejemom pošiljke, vendar ugotovi, da so elektronski podatki nezdružljivi (elektronski podatki se štejejo za nepomembne, če so (na primer, vendar ne omejeno na) poškodovani, nečitljivi, nepopolni itd.);


Express One SI ni dolžan izvajati svoje storitve.


8.4. Neizpolnitev storitve s strani Express One SI iz kakršnega koli razloga, navedenega v tretjem odstavku tega člena, nima nobenih posledic v smislu odgovornosti Express One SI do pošiljatelja ali prejemnika za kakršno koli obliko škode (navadno škodo, izgubo koristi, nematerialno škodo ali kakršno koli drugo obliko posredne, posledične ali nenamerne škode).


9. člen


9.1. Če dostava pošiljke ni mogoča na navedenem naslovu, Express One SI še enkrat poskusi z dostavo pošiljke. Če pošiljke tudi drugič ni mogoče dostaviti, Express One SI zaračuna plačilo za neuspešno dostavo pošiljke naročniku.


9.2. Cena vsake storitve, ki jo zagotavlja Express One SI, vključuje dostavo pošiljke. Če prejemnika (ali nadomestnega prejemnika) pošiljke ni mogoče najti na naslovu, ki je določen za dostavo pošiljke, Express One SI obvesti prejemnika na tem naslovu o neuspešni dostavi pošiljke z izjavo o tem, da je prejemnik dolžan stopiti v stik z Express One SI v petih (5) delovnih dneh od dneva, ko je bilo obvestilo izdano, da bi se dogovorili o novem času ali naslovu za dostavo pošiljke.

Express One SI bo vrnil pošiljko pošiljatelju:


a)  po petih (5) delovnih dneh od datuma, ko je bilo prejemniku predloženo obvestilo o neuspešni dostavi, če prejemnik v tem roku ne stopi v stik z Express One SI, da bi se dogovorili o novem datumu za dostavo; ali
b) če Express One SI ne uspe dostaviti pošiljke prejemniku v drugem poskusu; ali
c)  če prejemnik zavrne prevzem pošiljke.


9.3. Zaradi bistveno večjega števila pošiljk v novembru in decembru (v nadaljevanju: »vrhunec sezone«) se lahko v tem času predvideni čas dostave podaljša za do tri (3) delovne dni. Zato bo v času vrhunca sezone Express One SI pošiljke praviloma dostavil v predvidenih dostavnih rokih (določenih v členu 2.1. za domači in členu 3 za mednarodni poštni promet) + trije (3) delovni dnevi. Za pričakovano, vendar ne zajamčeno, dostavo pred koncem leta (tj. pred 31. decembrom) mora Express One SI sprejeti pošiljke vsaj tri (3) delovne dni pred 24. decembrom. Express One SI si pridržuje pravico, da za pošiljke, poslane v času Vrhunca sezone, zaračuna doplačilo za Vrhunec sezone po ceniku Express One SI. 


9.4. Express One SI v skladu s svojim cenikom zaračunava naslednja dodatna plačila:


a)    pošiljanje kopij dobavnic s podpisom in morebitno potrditvijo prejema pošiljke s strani prejemnika pošiljatelju ali prejemniku po elektronski pošti za vsako pošiljko, pri kateri so od datuma prevzema minili več kot trije (3) meseci;
b)    naknadni popravek netočnih podatkov glede pošiljke (na primer, vendar ne omejeno na znesek plačila po povzetju, spremembo števila dokumentov glede vračila in podobnih podatkov, ki jih zagotovi pošiljatelj), pri čemer mora Express One SI obiskati naslov pošiljatelja oziroma prejemnika;
c)    plačila za spremembo podatkov o plačniku poštne storitve po tem, ko je bila storitev opravljena;
d)    dodatna plačila za preveliko pošiljko (masivna in prevelika pošiljka);
e)    plačilo za zavarovanje;
f)    plačilo za osebno dostavo;
g)    plačilo za prevzem;
h)    plačilo cestnine;
i)    plačilo ob neuspešnem prevzemu pošiljk;
j)    plačilo za prevzem pošiljk na drugem naslovu;
k)    doplačilo za vrhunec sezone.


10. člen
Dodatne storitve v okviru domačega poslovanja


10.1. Pošiljatelj lahko ob predaji pošiljke od Express One SI zahteva, da se pošiljka dostavi prejemniku s predhodno zaračunanim zneskom plačila po povzetju, pri čemer se ta znesek zaračuna prejemniku v korist pošiljatelja pošiljke. Prejemnik plača uslužbencu Express One SI znesek plačila po povzetju v gotovini oziroma (odvisno od odločitve Express One SI) z drugimi plačilnimi sredstvi ob predaji pošiljke, ki je bila plačana s plačilom po povzetju, pri čemer uslužbenec Express One SI izda posamično potrdilo glede izvedenega plačila po povzetju. Express One SI na račun pošiljatelja nakaže znesek plačila po povzetju, ki ga prejme od prejemnika. Pošiljatelj, ki od Express One SI zahteva takšno storitev, to storitev navede na prevzemnem listu in obvestilu oziroma na obrazcu, ki je bil natisnjen s pomočjo aplikacije. Poleg tega mora pošiljatelj navesti znesek plačila po povzetju na prevzemnem listu in obvestilu oziroma na obrazcu, ki je bil natisnjen s pomočjo aplikacije. V primerih, kadar prejemnik v dveh (2) delovnih dneh od datuma, ko je Express One SI dostavil pošiljko, prijavi poskus goljufije prek spletne strani Express One SI, bo Express One SI od pošiljatelja zahteval, da v naslednjih dveh (2) delovnih dneh posreduje informacije, ki omogočajo identifikacijo pošiljatelja. Če pošiljatelj posreduje Express One SI takšne podatke v dveh (2) delovnih dneh od dneva, ko je Express One SI to zahteval, Express One SI pošiljatelju nakaže znesek plačila po povzetju na njegov bančni račun. Če pa pošiljatelj takih podatkov ne posreduje Express One SI ali navedenih podatkov ni mogoče uporabiti za identifikacijo pošiljatelja, Express One SI prevzame pošiljko od prejemnika in vrne znesek plačila po povzetju. Po prevzemu pošiljke Express One SI vizualno pregleda embalažo pošiljke, opravi kontrolno preverjanje teže in ugotovljeno primerja z razpoložljivimi nadzornimi posnetki. Po pregledu pošiljke se znesek plačila po povzetju nakaže na prejemnikov bančni račun, kot je ta naveden v poročilu o prijavljeni goljufiji, pošiljka pa se vrne pošiljatelju. Omenjeno storitev prijave goljufije na spletni strani Express One SI se lahko uporabi le, če sta pošiljatelj in prejemnik fizični osebi.


10.2. Če Express One SI nudi storitev dostave pošiljke določeni osebi (od osebe do osebe), bo Express One SI takšno pošiljko dostavil samo osebi, ki jo je pošiljatelj navedel na pošiljki. Pri naročilu dostave pošiljke od osebe do osebe mora pošiljatelj (a) označiti to storitev na prevzemnem listu in obvestilu ali obrazcu, ki je bil natisnjen z aplikacijo; in (b) na pošiljki navesti »vročiti osebno določenemu prejemniku«. Ob dostavi pošiljke prejemniku Express One SI od prejemnika zahteva, da ta potrdi prevzem pošiljke s podpisom dobavnice. Pošiljatelj lahko v vsakem trenutku izve, ali Express One SI opravlja storitev iz tega odstavka tako, da o tem povpraša pri Express One SI. Storitev dostave pošiljk od osebe do osebe lahko uporablja samo pošiljatelj, ki se je za takšno storitev posebej dogovoril z Express One SI.


10.3. Ob predaji pošiljke lahko pošiljatelj od Express One SI zahteva, da se pošiljka izroči prejemniku tako, da prejemnik podpiše odpremnico (v smislu pomena tega pojma, kot je ta opredeljen v členu 6.3. teh Splošnih pogojev). Ob dostavi pošiljke prejemniku Express One SI od prejemnika zahteva, da podpiše odpremnico, ki bo vrnjena pošiljatelju, in da podpiše dobavnico. To storitev je mogoče zahtevati pri Express One SI le tako, da se označi na prevzemnem listu in v obvestilu oziroma na obrazcu, ki je bil natisnjen s pomočjo aplikacije, pri čemer dodatna storitev ni mogoča v primeru pošiljanja pošiljke v Express One SI shop. Če prejemnik ob dostavi pošiljke zavrne podpis odpremnice in izda dokument Express One SI, v katerem navaja, da bo prejemnik podpisano odpremnico pošiljatelju izročil pozneje, se šteje, da je Express One SI opravil storitev vračila odpremnice pošiljatelju z izročitvijo pošiljke prejemniku, torej se šteje, da je Express One SI v celoti opravil naročeno storitev (ne glede na to, da podpisana odpremnica ni bila vrnjena pošiljatelju in s prejemom dokumenta od prejemnika, ki navaja, da bo prejemnik pošiljatelju pozneje dostavil dobavnico). Pošiljatelj, ki pošlje pošiljko skupaj z odpremnico, je dolžan obvestiti prejemnika, v kolikor naj prejemnik podpiše odpremnico ob prevzemu pošiljke oziroma v kolikor naj podpisano odpremnico pošlje naknadno nazaj pošiljatelju pošiljke na prejemnikove lastne stroške.


10.4. Express One SI zagotavlja SMS in e-poštna obvestila o dostavi. pošiljatelj, ki želi poslati pošiljko z uporabo takšne storitve Express One SI, ima možnost, da s pomočjo aplikacije izbere SMS in/ali e-poštno obveščanje. Pošiljatelj, ki od Express One SI zahteva, da ta zagotovi takšno storitev, je dolžan to storitev označiti s pomočjo aplikacije.


10.5. Naročnik lahko od Express One SI zahteva dodatne storitve iz prvega do četrtega odstavka tega člena v zvezi z Express storitvijo (kot je ta opredeljena v 2. členu teh Splošnih pogojev).


11. člen
Odgovornost in izključitev odgovornosti


11.1. V okviru domačega poslovanja je Express One SI odgovoren za škodo, povzročeno med prenosom paketov in priporočenih ter zavarovanih pošiljk, ki je posledica:


a)    izgubljene, ukradene ali poškodovane pošiljke ali zmanjšanje vsebine pošiljke, 
b)    prekoračitve zagotovljenega roka za prevoz in dostavo pošiljke in 
c)    neizvedbe storitve, neizvedbe storitve v celoti ali pravilno. 


V tem primeru bo naročnik ravnal v skladu z 12. členom teh Splošnih pogojev. 


11.2. Ne glede na prvi odstavek tega člena Express One SI v okviru domačega poslovanja ni odgovoren za povzročeno škodo, če dokaže, da:


a)    je bil prevoz pošiljke opravljen v skladu s temi Splošnimi pogoji; 
b)    je dogodek iz prvega odstavka tega člena nastopil kot posledica višje sile (v smislu izraza iz šestega odstavka tega člena) ali okoliščine, za katero ni razumno ali upravičeno pričakovati, da bi bila pod nadzorom ali vplivom Express One SI (ne glede na to je naročnik upravičen do povračila vseh stroškov, plačanih Express One SI, razen plačila za zavarovanje); 
c)    naročnik ni vložil reklamacije v rokih, določenih v členih 12.1. ali 12.2. teh Splošnih pogojev; 
d)    odškodninski zahtevek ni bil vložen v roku, določenem v členu 12.4. teh Splošnih pogojev; 
e)    je šlo za pošiljko s prepovedano vsebino; 
f)    pošiljatelj pri naslavljanju in/ali pakiranju pošiljke ni ravnal na način, ki je predpisan v teh Splošnih pogojih; 
g)    je nastala poškodba zunanje embalaže med prevozom pošiljke, vendar brez poškodbe vsebine pošiljke; 
h)    pošiljatelj ni uporabil ustrezne storitve, ki jo ponuja Express One SI, ali v drugem primeru naklepa ali malomarnosti pošiljatelja (npr. goljufivo zavarovanje vsebine pošiljke za znesek, ki presega dejansko vrednost vsebine); 
i)    je škodo povzročila vsebina pošiljke; 
j)    je dogodek iz prvega odstavka tega člena nastal zaradi zakonitih dejanj pristojnih organov; 


v drugih primerih, ki so izrecno predvideni v teh Splošnih pogojih. 


11.3. V okviru mednarodnega poslovanja je Express One SI odgovoren za škodo, povzročeno s prenosom paketov in priporočenih ter zavarovanih pošiljk, ki je posledica:


a)    izgubljene, ukradene ali poškodovane pošiljke in
b)    vračila pošiljke, pri kateri ni navedenega razloga za nedostavo.


Express One SI ni odgovoren za kakršno koli drugo pošiljko razen teh, ki so navedene v prejšnji povedi (vključno s paketi, dostavljenimi v okviru e-trgovine). V drugih primerih Express One SI ni odgovoren za škodo.


11.4. Ne glede na tretji odstavek tega člena Express One SI v okviru mednarodnega poslovanja ni odgovoren za povzročeno škodo, če:


a)    je bil prevoz pošiljke opravljen v skladu s temi Splošnimi pogoji, razen kadar:


-    je kraja ali poškodovanje odkrito pred ali ob vročitvi pošiljke;
-    naslovnik ali pošiljatelj, če je pošiljka vrnjena v izvorni kraj, izreče pridržek ob vročitvi izropane ali poškodovane pošiljke;
-    je bila priporočena pošiljka dostavljena v zasebni poštni nabiralnik in naslovnik izjavi, da pošiljke ni prejel;
-    naslovnik paketa ali zavarovane pošiljke ali pošiljatelj, če se pošiljka vrne v izvorni kraj, kljub ustrezni vročitvi nemudoma obvesti Express One SI, da je odkril krajo ali poškodovanje in predloži dokaz, da do kraje ali poškodovanja ni prišlo po vročitvi;


b)    dogodek iz tretjega odstavka tega člena nastopi kot posledica višje sile (v smislu izraza iz šestega odstavka tega člena);
c)    Express One SI ne more podati verodostojnih pojasnil o pošiljkah, ker so zaradi višje sile uničene uradne evidence, in se odgovornost Express One SI ne more dokazati drugače;
d)    je bila škoda povzročena zaradi vrste vsebine pošiljke ali v drugih primerih napake ali malomarnosti naročnika;
e)    je šlo za pošiljko s prepovedano vsebino;
f)    je bila pošiljka v skladu z uradnim obvestilom države članice Svetovne poštne zveze ali izvajalca poštnih storitev te države zasežena v skladu z nacionalno zakonodajo namembne države;
g)    je bila zavarovana pošiljka goljufivo zavarovana za znesek, ki presega dejansko vrednost vsebine;
h)    naročnik v šestih (6) mesecih od dneva, ko je bila pošiljka oddana, ni vložil nobene reklamacije (člen 12.1.);
i)    je šlo za paket vojnega ujetnika ali civilnega zapornika;
j)    se sumi, da je naročnik ravnal z goljufivim namenom, da bi prejel odškodnino.


11.5. Express One SI ne odgovarja za izgubo dobička/koristi ali kakršno koli drugo obliko posredne, posledične ali nenamerne škode (kar na primer vključuje, vendar ni omejeno na: izgubo zaslužka/dobička, izkupiček od zatečenih obresti, izgubo zaslužka/dobička iz morebitnega prihodnjega poslovanja itd.) v okviru domačega in mednarodnega poslovanja, kakor tudi za moralno (nematerialno) škodo v okviru mednarodnega poslovanja, ki jo lahko utrpi pošiljatelj in/ali prejemnik zaradi: 


a)    izgube, poškodbe ali zmanjšanja vsebine pošiljke, 
b)    prekoračitve zagotovljenega roka za prevoz in dostavo pošiljke, 
c)    neizvedbe storitve s strani Express One SI v celoti ali v delu ali 
d)    zaradi nastopa drugih primerov, ki so navedeni v teh Splošnih pogojih, kjer je odgovornost Express One SI izključena. 


11.6. Izraz »višja sila« za namene teh Splošnih pogojev pomeni zunanje in izjemne okoliščine, ki niso obstajale v času prevzema pošiljke s strani Express One SI, ki jih ni bilo mogoče predvideti in so nastale brez volje in vpliva Express One SI. Izraz višja sila ali okoliščine, za katere ni mogoče razumno pričakovati, da bodo pod nadzorom ali vplivom Express One SI, med drugim vključuje naravne nesreče, vključno s požarom, potresom, nevihtnim vremenom ali poplavo, ravnanja državnega organa ali ravnanja drugega pristojnega organa, kibernetski napad, stavko, eksplozijo, nesrečo, izpad električnega omrežja ali električne energije, pomembne politične in družbene motnje, pomembne politične ali gospodarske okoliščine, med katere sodi upor, teroristično dejanje ali napovedana ali nenajavljena vojna. 


11.7.  Pošiljatelj bo Express One SI povrnil kakršno koli škodo in vse stroške, povezane z odškodninskimi zahtevki, kakršnimi koli pravnimi postopki in katerih zahtevki in/ali postopki bi se nanašali na morebitno ali dejansko nezakonito ali prepovedano vsebino pošiljke.


11.8. Pošiljatelj bo Express One SI povrnil vso škodo in stroške, ki bi jih lahko utrpel Express One SI zaradi kakršnih koli sodnih postopkov, zahtevkov, zahtev ali kazenskih/prekrškovnih postopkov, ki bi lahko nastali, ker naročnik ravna v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, pogodbo, zakonom ali drugimi predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami.


11.9. Express One SI je odgovoren v mejah, ki jih določajo akti Svetovne poštne zveze, slovenski Zakon o poštnih storitvah in mednarodne pogodbe v okviru mednarodnega poslovanja.


12. člen
Vlaganje in obravnava reklamacij in pritožb


12.1. V primeru izgube, kraje, poškodovanja ali zmanjšanja vsebine pošiljke, prekoračitve zagotovljenega roka za prevoz in dostavo pošiljke ali v primeru, ko Express One SI storitve ni opravil ali je ni opravil v celoti ali pravilno (člen 11.1.), ali v primeru nastopa okoliščin iz člena 11.2. in v primeru izgube, kraje ali poškodovanja pošiljke ali v primeru vračila pošiljke, pri kateri ni navedenega razloga za nedostavo (člen 11.3.) ali v primeru okoliščin iz člena 11.4., ima naročnik pravico do reklamacije do Express One SI: 


a)    v roku treh (3) mesecev od dneva predaje pošiljke Express One SI v okviru domačega poslovanja ali 
b)    v roku šestih (6) mesecev od dneva predaje pošiljke Express One SI v okviru mednarodnega poslovanja ali 
c)    ob dostavi ali v tridesetih (30) dneh po dostavi v okviru domačega poslovanja, če pomanjkljivosti niso bile takoj vidne. 


Če naročnik ne vloži reklamacije v zgoraj navedenih rokih, izgubi pravico do odškodnine. Vsak ugovor mora biti v pisni obliki in mora vsebovati podatke o osebi, ki ga vlaga (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov), obrazložitev, zakaj je reklamacija vložena, vsa dejstva in vsa dokazila, ki sestavljajo razloge za ugovor. Reklamacija se pošlje Express One SI na registrirani poslovni naslov Express One SI ali na naslednji e-poštni naslov Express One SI: cs@expressone.si.


12.2. Če so pomanjkljivosti takoj vidne, mora naročnik vložiti reklamacijo zaradi poškodbe ali zmanjšanja vsebine pošiljke pri Express One SI takoj ob dostavi pošiljke. Naročnik s podpisom dobavnice potrjuje, da prejeta pošiljka ni poškodovana in da vsebina ni zmanjšana, razen če naročnik v reklamaciji navede in dokaže, da je do poškodbe ali zmanjšane vsebine pošiljke prišlo pred dostavo pošiljke. V nasprotnem primeru takšna reklamacija ne bo sprejeta. 


12.3. Express One SI bo na vsako reklamacijo pisno odgovoril v petnajstih (15) dneh od dneva prejema reklamacije v zvezi s pošiljkami v okviru domačega poslovanja ali v dveh (2) mesecih od dneva prejema reklamacije v zvezi s pošiljkami v okviru mednarodnega poslovanja. V izogib dvomu Express One SI ni dolžan odgovoriti na reklamacijo, ki ne vsebuje podatkov o osebi, ki jo je vložila. V primeru, da se Express One SI na reklamacijo ne odzove v navedenih rokih ali je bila naročnikova reklamacija zavrnjena, ima naročnik pravico vložiti predlog za rešitev spora pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: »AKOS«) v petnajstih (15) dneh po preteku zgoraj navedenega roka za odgovor Express One SI ali od vročitve odločitve Express One SI. 


12.4. V tridesetih (30) dneh od dneva:


a)    prejema odgovora Express One SI o sprejemu reklamacije oziroma
b)    odločbe AKOS o rešitvi spora v korist naročnika, ki je pri AKOS-u vložil zahtevo za rešitev spora;


ima naročnik pravico vložiti zahtevek za povračilo škode pri Express One SI. V primeru, da Express One SI zavrne plačilo odškodnine, ima naročnik, ki je vložil odškodninski zahtevek, pravico sprožiti ustrezen pravni postopek zoper Express One SI pred pristojnim sodiščem in v tem postopku zahtevati odškodnino.


12.5. V izogib dvomu ima naročnik pravico, da zahteva odškodnino pred pristojnim sodiščem le, če so kumulativno izpolnjene naslednje zahteve:


a)    reklamacija je bila vložena v roku, ki je določen v členih 12.1. in 12.2.;
b)    odškodninski zahtevek je bil vložen v roku, ki je določen v členu 12.4.


12.6. Naročnik ima tudi pravico vložiti ugovor zoper odločitev ali ravnanje Express One SI v zvezi z dostopom do ali izvajanjem storitev na komisijo Express One SI za ugovore strank v tridesetih (30) dneh od dneva, ko je naročnik izvedel za takšno odločitev ali ravnanje Express One SI. Ugovor se pošlje Express One SI na registrirani poslovni naslov Express One SI ali na naslednji e-poštni naslov Express One SI: cs@expressone.si. Komisija Express One SI za ugovore strank pošlje naročniku, ki je vložil ugovor, pisni odgovor v petnajstih (15) dneh od dneva prejema ugovora.


Če komisija Express One SI za ugovore strank ne odgovori v zgoraj navedenem roku ali je bil naročnikov ugovor zavrnjen, ima naročnik, ki je vložil ugovor, pravico vložiti zahtevo za reševanje spora na AKOS v petnajstih (15) dneh po preteku zgoraj navedenega roka za odgovor Express One SI ali od vročitve odločitve Express One SI.


12.7. V skladu z zakonodajo Express One SI ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki jih potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. 

13. člen
Odškodnina in postopek v zvezi z odškodnino


13.1. Express One SI v primeru ugotovitve lastne odgovornosti naročniku plača odškodnino za škodo v višini dejansko povzročene škode. 


13.2. Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena v okviru domačega poslovanja:


a)    Odgovornost Express One SI za izgubo, poškodbo, krajo ali zmanjšanje vsebine zavarovane pošiljke ne presega višine zneska navedene vrednosti pošiljke (tj. zneska, ki je naveden v elektronskih podatkih, ki jih pošiljatelj posreduje Express One SI). Poleg tega je naročnik upravičen tudi do povračila stroškov, plačanih Express One SI za prenos pošiljke, z izjemo plačila za zavarovanje. 
b)    Odgovornost Express One SI za izgubo ali krajo paketne ali priporočene pošiljke je omejena na največ 15-kratnik zneska, ki ga je Express One SI zaračunal naročniku za svojo storitev. Poleg tega je naročnik upravičen tudi do povračila stroškov, plačanih Express One SI za prenos pošiljke, z izjemo plačila za zavarovanje.
c)    Odgovornost Express One SI za škodo ali zmanjšanje vsebine paketne ali priporočene pošiljke je omejena na največ 10-kratnik zneska, ki ga je Express One SI zaračunal naročniku za svojo storitev. Poleg tega je naročnik upravičen tudi do povračila stroškov, plačanih Express One SI za prenos pošiljke, z izjemo plačila za zavarovanje. 
d)    Odgovornost Express One SI za neizpolnitev storitve ali neizvedbo storitve v celoti glede priporočenih, zavarovanih in paketnih pošiljk je omejena na najvišji znesek, ki ga je Express One SI zaračunal naročniku za svojo storitev.
e)    Odgovornost Express One SI za prekoračitev zagotovljenega roka za prevoz in dostavo priporočenih, zavarovanih in paketnih pošiljk je omejena na najvišji znesek, ki ga je Express One SI zaračunal naročniku za svojo storitev. 


13.3. Če pošiljatelj od Express One SI zahteva povrnitev škode, mora pošiljatelj priložiti vse potrebne dokumente/dokumentacijo, ki služijo kot podlaga za zahtevo, skupaj z zahtevkom za povračilo škode v skladu s tem členom in členom 12.4. 


13.4. Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena v okviru mednarodnega poslovanja:


a)    odgovornost Express One SI za izgubo, popolno krajo ali popolno uničenje zavarovane pošiljke ne presega zneska zavarovane vrednosti (tj. zneska, navedenega v elektronskih podatkih, ki jih pošiljatelj posreduje družbi Express One SI) v DTS. V primeru delne kraje ali delnega poškodovanja zavarovane pošiljke je odgovornost Express One SI praviloma omejena na dejansko vrednost kraje ali poškodovanja, ki ne presega zneska zavarovalne vrednosti v DTS. Poleg tega je naročnik upravičen tudi do povračila stroškov, plačanih Express One SI za prenos pošiljke, z izjemo plačila za zavarovanje;
b)    odgovornost Express One SI za izgubo, popolno krajo ali popolno uničenje paketa ne presega zneska 40 DTS na paket + 4,50 DTS na kilogram. V primeru delne kraje ali delnega poškodovanja paketa je odgovornost Express One SI praviloma omejena na dejansko vrednost kraje ali škode. Poleg tega je naročnik upravičen tudi do povračila stroškov, plačanih Express One SI za prenos pošiljke, z izjemo plačila za zavarovanje;
c)    odgovornost Express One SI za izgubo, popolno krajo ali popolno uničenje priporočene pošiljke ne presega zneska 30 DTS. V primeru delne kraje ali delnega poškodovanja priporočene pošiljke je odgovornost Express One SI praviloma omejena na dejansko vrednost kraje ali škode. Poleg tega je naročnik upravičen tudi do povračila stroškov, plačanih Express One SI za prenos pošiljke, z izjemo plačila za zavarovanje;
d)    odgovornost Express One SI za vračilo priporočene ali zavarovane pošiljke, pri kateri ni navedenega razloga za nedostavo, je omejena na povračilo stroškov, ki jih je naročnik plačal Express One SI za prenos pošiljke;
e)    odgovornost Express One SI za vračilo paketne pošiljke, pri kateri ni navedenega razloga za nedostavo, je omejena na povračilo stroškov, ki jih je naročnik plačal Express One SI v državi izvora za prenos pošiljke, in stroške, ki so nastali zaradi vračila paketa iz namembne države.


V nobenem primeru, niti v primeru hude krivde, Express One SI ni odgovoren za škodo, ki presega zgornje omejitve.


13.5. Določbe tega člena se na primeren način uporabljajo tudi takrat, kadar odškodninski zahtevek vloži prejemnik. V okviru mednarodnega poslovanja je prejemnik upravičen do odškodnine, če se naročnik pisno odpove svoji pravici do odškodnine za škodo v korist prejemnika. Kadar sta naročnik in prejemnik ista oseba, takšna odpoved ni potrebna.


14. člen
Odgovornost pošiljatelja


14.1. Pošiljatelj odgovarja za vso škodo, ki jo povzroči njegova pošiljka poštnemu osebju, drugim pošiljkam, objektom in opremi Express One SI ali tretjim osebam ter za poškodbo ali smrt uslužbenca Express One SI in drugih oseb, če navedeno nastopi kot posledica enega od naslednjih razlogov:


a)    če pošiljka vsebuje prepovedano vsebino; 
b)    če pošiljatelj ni izpolnjeval posebnih zakonskih zahtev za odpremo določenih predmetov, ki jih vsebuje njegova pošiljka, in teh Splošnih pogojev; in
c)    če pošiljka ni bila zapakirana na način, ki je predpisan s temi Splošnimi pogoji.


15. člen
Cena storitve, zamudne obresti, izstavljanje računov in opustitev zastaranja


15.1. Express One SI svoje storitve zaračunava po ceniku, ki je objavljen na spletni strani Express One SI (www.expressone.si) in katerega povzetek je objavljen v fizični obliki v poslovnih prostorih Express One SI na dostopen in viden način. Na zahtevo naročnika mu Express One SI da na voljo celoten cenik.


15.2. Dolžnik, ki ne izpolni finančne obveznosti v roku, dolguje glavnico in zamudne obresti po obrestni meri iz 378. člena Obligacijskega zakonika.


15.3. Ko je med naročnikom in Express One SI sklenjena pogodba in pod pogojem, da takšna pogodba ne določa drugače, Express One SI po izteku obračunskega obdobja, ki je določen v pogodbi, izvede obračun storitev, ki so bile opravljene za naročnika v tem obračunskem obdobje in naročniku izda račun za opravljene storitve skupaj s specifikacijo opravljenih storitev. Petnajst (15) dni po izteku obračunskega obdobja se šteje, da je naročnik prejel račun Express One SI za opravljene storitve v tem obračunskem obdobju.


15.4. Naročnik ima pravico, da ugovarja izdanemu računu v tridesetih (30) dneh od dneva izdaje računa.


15.5. V primeru sklenitve pogodbe med Express One SI in naročnikom se šteje, da naročnik z vsako naročeno storitvijo pri Express One SI priznava vse zastarane obveznosti, ki jih ima naročnik v času naročila storitve pri Express One SI, in/ali pri vsakem takšnem naročanju storitve pri Express One SI se šteje, da se je naročnik odpovedal zastaranju zastarane obveznosti, ki jo ima naročnik do Express One SI. V izogib dvomu naročnik s sprejemom teh Splošnih pogojev izjavlja, da ta določba ne povzroča neenakosti v pravicah strank v povezavi s škodo, saj s svojim ravnanjem oziroma naročilom storitve pri Express One SI zavestno priznava posledice takšnega dejanja, ki predstavlja odpoved zastaranju v zvezi z vsemi zastaranimi obveznostmi do Express One SI. Poleg tega naročnik izjavlja, da naročanje storitve s strani katerega koli od njegovih zaposlenih (ne glede na pravno podlago, iz katere izhaja njegova zaposlitev) in ne glede na to, ali je ta oseba zakoniti zastopnik naročnika ali ne, prav tako povzroči, da se naročnik odpoveduje zastaranju v zvezi z vsemi zastaranimi obveznostmi do Express One SI, ki jih ima naročnik v času naročila storitve.


16. člen
Varovanje osebnih podatkov
 


16.1. Express One SI pridobiva, obdeluje, uporablja in varuje osebne podatke v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).


17. člen
Drugo


17.1. V primeru večjih nihanj cen nafte na domačem trgu, pa tudi v drugih utemeljenih primerih, si Express One SI pridržuje pravico do enostranskega popravka cen. Express One SI ima pravico zvišati osnovno ceno prevoza za storitve v okviru domačega in mednarodnega poslovanja v višini 7,5 % dodatnega pribitka za gorivo. Express One SI objavi popravljene cene v skladu s členom 15.1. Express One SI bo naročnika, ki je sklenil pogodbo, obvestil o novem ceniku trideset (30) dni vnaprej. Če pošiljatelj, ki je sklenil pogodbo z Express One SI, te pogodbe ne odpove pred uveljavitvijo novega veljavnega cenika, se šteje, da je sprejel spremembe cenika oziroma da je sprejel nov veljavni cenik. Šteje se, da naročnik naroči storitev pri Express One SI po ceniku Express One SI, ki je v tistem trenutku veljaven.


17.2. Express One SI bo na svoji spletni strani www.expressone.si objavil veljavne Splošne pogoje. Express One SI si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali dopolni besedilo teh Splošnih pogojev. V vsakem takem primeru bo Express One SI dal novo veljavno besedilo Splošnih pogojev na voljo na svoji spletni strani in v svojih poslovnih prostorih najpozneje osem (8) dni pred datumom njihove veljavnosti. Express One SI obvesti naročnika, ki je sklenil pogodbo, najpozneje trideset (30) dni pred datumom njihove uveljavitve. Če pošiljatelj, ki je sklenil pogodbo z Express One SI, takšne pogodbe ne odpove, preden začne veljati novo veljavno besedilo Splošnih pogojev, se šteje, da je tak pošiljatelj sprejel spremembe Splošnih pogojev oziroma da je sprejel novo veljavno besedilo Splošnih pogojev. V trenutku, ko naročnik naroči storitev pri Express One SI, se šteje, da je naročnik prebral takrat veljavne Splošne pogoje Express One SI in jih v celoti sprejel.


17.3. Za vse spore v zvezi z razlago, uporabo ali izvajanjem teh Splošnih pogojev si bosta Express One SI in naročnik prizadevala zadevo rešiti na sporazumen način. Če Express One SI in naročnik spora glede razlage, uporabe ali izvrševanja teh Splošnih pogojev ne rešita, bo za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.


17.4.  V primeru, da se ugotovi, da je ena ali več določb teh Splošnih pogojev neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb, ki ostanejo v veljavi in se v celoti uporabljajo. Če se ugotovi, da je katera koli določba teh Splošnih pogojev nezakonita ali neizvršljiva, ostanejo preostale določbe v celoti v veljavi. Če katera koli določba teh Splošnih pogojev postane neveljavna, se taka nična določba nemudoma nadomesti z novo določbo, ki bo imela veljavno obliko in vsebino in ki bo poskušala pravno doseči, kolikor je to mogoče, namen in cilj nične določbe.


17.5. Te Splošne pogoje ureja slovensko pravo.


17.6. Ti Splošni pogoji začnejo veljati 1. januarja 2023.


17.7. Ti Splošni pogoji so sestavljeni v slovenski in angleški jezikovni različici. V primeru razhajanj med obema različicama teh Splošnih pogojev prevlada slovenska različica.


Komenda, 1.1.2023


Zemljevid distribucijskih skladišč

Sedež podjetja s skladiščem in prostorom za manipulacijo blaga. Nahaja se v industrijskem naselju, v bližini glavnih cest in z dostopom na avtocesto.

Kontakt
Ljubljana Maribor Novo mesto Celje Koper